top of page

Raport zgodności

Po przeprowadzeniu przez nas audytu zgodności otrzymają Państwo kompletny raport zgodności

Korzyści wynikające z audytu zgodności

Prawne

Wskazanie braków formalnych, proceduralnych oraz regulacyjnych.

Systemowe

Kompletny przegląd zasad i regulacji,

który może zostać również zaliczony

do rocznego przeglądu systemu zarządzania w działalności pośrednika ubezpieczeniowego.

Optymalizacyjne

Gotowy dokument na podstawie którego będzie można przeprowadzać cykliczną weryfikację zgodności.

Cel audytu zgodności

Celem audytu zgodności jest wskazanie ryzyka braku zgodności poprzez przeprowadzenie pełnego przeglądu procesów i regulacji wewnętrznych w zakresie dostosowania do stanowisk, komunikatów, rekomendacji oraz wytycznych nadzorczych, a także w zakresie zgodności z przepisami prawa dotyczącymi działalności dystrybucyjnej. Na życzenie Klienta audyt zgodności może zostać przeprowadzony w oparciu o “Standardowy zakres kontroli agenta ubezpieczeniowego i agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające”

lub "Standardowy zakres kontroli brokera ubezpieczeniowego" opublikowane przez KNF 7 października 2021 r.

bottom of page